Energi-/forbruksmålere med integrert hallelement strømtransformator

close