Tidsrelè med 7 valgbare funksjoner og 7 tidsområder

close